DANH NGÔN NHÀ GIÁO

Đồng hồ web

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN

Trực ban tuần 34 từ 7/4 - 12/4: Đ/c Thuấn cùng lớp 8.2

Thứ 2 Sáng: Dạy và học bình thường. Chiều: Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8.Sinh hoạt tổ chuyên môn
Thứ 3 :Sáng - Dạy và học bình thường.Dự giờ toàn diện đ/c Thủy
Thứ 4: Nghĩ lễ giổ tổ Hùng Vương
Thứ 5: sáng: dạy và học bình thường Chiều : dạy bổ trợ kiến thức cho hs 6 - 8
Thứ 6 : Sáng: dạy và học bình thường, giao ban cuối tuần: chiều : dạy ôn cho hs khối 9
Thứ 7 : Sáng : Dạy học bình thường

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ 20/11

DANH MUC

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tưởng Văn Sơn 0988629076)
 • (Nguyễn Mạnh Hùng 0985667156)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

  TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

  Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng. Mục đích của tự phê bình và phê bình là: Làm cho phần tốt trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi; làm cho các tổ chức đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh; để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; để các tổ chức Đảng và đảng viên luôn hoàn thiện mình, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao cho. Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, như người ta rửa mặt hàng ngày. Tự phê bình phải thành khẩn. Thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh sợ thuốc” sẽ giúp cho việc tự phê bình có kết quả tốt. Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”. Tự phê bình và phê bình phải kiên quyết, “ráo riết”, không nể nang. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
  Gốc > VĂN BẢN - BÁO CÁO > VĂN BẢN SỞ GD >

  Thông báo Quyết định về việc chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013

  Thông báo Quyết định về việc chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013

   

  Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Giám đốc Sở GDĐTQuảng Bình đã ra Quyết định số: 868/QĐ-SGDĐT về việc chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 868/QĐ-SGDĐT                                                Quảng Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2012 

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

                                                                               năm học 2012-2013

  GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

           
         Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

         Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-CT ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012 và tuyển sinh vào các trường Tiểu học, Trung học năm học 2012-2013;

          Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn,

   

       QUYẾT ĐỊNH:

   

   Điều 1. Chọn môn thi thứ 3, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 là: Tiếng Anh

   Điều 2. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng KT&KĐCLGD, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các phòng liên quan thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận:

  - Như Điều 2;

  - Lưu: VT, KTKĐCLGD.                                                           

                                                     
   

  GIÁM ĐỐC

    

  (Đã ký)

   

   Đoàn Đức Liêm


  Nhắn tin cho tác giả
  Admin Quảng Kim @ 07:21 13/05/2012
  Số lượt xem: 270
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến